<div align="center"><h1>KIBOL.pl - sportowy serwis północnych Kaszub</h1><br><h3>sportowy serwis północnych Kaszub</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kibol.pl/">http://www.kibol.pl/</a></div>